Wat doen we?

Het veelzijdige medische gezelschap verricht en bevordert rond de evenementen van Golazo onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, brengt adviezen uit over de inzet van acute (para)medische en EHBO-zorg en neemt uitvoerende taken op zich. De groep streeft naar het standaardiseren van ketenzorg bij evenementen.  Een van de voornaamste uitgangspunten is om wetenschappelijke kennis rond hardlopen te vergroten bij sporters, organisatoren, (para)medici en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling de sporter optimaal van advies te voorzien voor, tijdens en na een sportevenement. Bovendien wil de RMSG adequate evenementenzorg (blijven) leveren.

Meer info

Wat zijn de taken?

De taken van de gezaghebbende Rotterdam Marathon Study Group omvatten vier elementen:

1. Uitvoerend (organisatie van actuele medische zorg bij NN Marathon Rotterdam, NN CPC Loop Den Haag, DSW Bruggenloop Rotterdam)
2. Adviserend (sporters, medici, organisaties, bonden)
3. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (stimuleren, faciliteren, uitvoeren, begeleiden en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek rond loopevenement en kennisoverdracht aan evenement-zorgverleners;
4. Samenwerking (diverse hulpdiensten, Veldnorm Evenementenzorg, Erasmus MC en TU Delft).

Wie zijn de leden?

  1. Dhr. S. Hofdom, Crisiscoördinator, SH Enterprise (Voorzitter)
  2. Mw. K. Pannekoek, Klinisch gezondheidswetenschapper, Fysiotherapie Oosterflank (Vice Voorzitter)
  3. Mw. A.W. Bultstra, ambulance verpleegkundige /verpleegkundig MKA centralist i.o., Rotterdam Rijnmond (Secretaris)
  4. Dr. A.E. Hoek, SEH-arts, Erasmus MC (Medisch adviseur)
  5. Dr. N. Dollee, SEH arts i.o. (Medisch adviseur)
  6. Dr. J. Alsma, Internist acute geneeskunde, Erasmus MC (Medisch adviseur)
  7. Mw. S. Hofdom, IC-verpleegkundige (coördinator medische materialen) 
  8. Dhr. E. de Ronde, Ambulance verpleegkundige, RAV Midden-West-Noord Brabant (Coördinator Medische Materialen)
  9. Dhr. E. Huisman, Manueel therapeut, Fysiotherapie Oosterflank (Coördinator Paramedisch)

Uitvoerend

Adviserend

Onderzoekend

Samenwerkend

FAQ

Bij welke evenementen is de RMSG actief?

The Rotterdam Marathon Study Group is sinds jaar en dag met een hele grote groep zorgprofessionals uitvoerend actief bij de NN CPC Loop Den Haag, NN Marathon Rotterdam en DSW Bruggenloop Rotterdam. Bij vele andere sportevenementen kent de RMSG een adviserende rol.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Samenwerking rondom evenementen
De leden van de RMSG zijn verantwoordelijk voor de volledige interne geneeskundige zorg voor, tijdens en na het evenement. De voorzitter van de RMSG is vertegenwoordiger binnen de crisisorganisatie genaamd MIT (Marathon Interventie Team). Op basis van het aantal deelnemers, de afstanden en de weersverwachting, wordt een medisch netwerk opgezet met voldoende artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen (= medisch team), fysiotherapeuten, sportmasseurs, Rode Kruis medewerkers en EHBO vrijwilligers (= medische organisatie). Aangevuld met ambulances en OVD-G’s (Officier Van Dienst Geneeskundig), in overleg met de GHOR (Geneeskundige Hulporganisaties in de regio) en in combinatie met de juiste hulpverleningslocaties wordt er zorg gedragen voor een goede organisatie van de opvang en afvoer van uitvallers en een efficiënte en effectieve medische hulpverleningsketen. Alle leden van het medisch team en de medische organisatie participeren op basis van vrijwilligheid bij de evenementen. Golazo Sports zorgt dat alle randvoorwaarden geregeld zijn. Hieronder valt onder andere dat er voor alle vrijwilligers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor hun werkzaamheden tijdens de Golazo Sports evenementen.

Voorafgaand aan een evenement worden ziekenhuizen en HAP’s (Huisartsenposten) in de omgeving per brief geïnformeerd over (de medisch inzet van) het evenement. Op de dag van het evenement wordt nog een informatieve belronde gedaan naar alle dienstdoende SEH’s (Spoedeisende Hulp)  en HAP’s door de RMSG.   

Samenwerking m.b.t. advisering
De RMSG heeft zitting in de landelijke werkgroep Veldnorm Evenementenzorg. De Veldnorm Evenementenzorg heeft als doel te komen tot een een kwalitatief hoogstaand organisatorisch en medisch protocol voor de ketenzorg tijdens een evenement. De expertise van de RMSG wordt hiervoor aangewend.

Samenwerking m.b.t. onderzoek 
Erasmus MC en TU Delft zijn gerenommeerde partners op het gebied van onderzoek. 

Kan elke organisatie advies inwinnen bij de RMSG?

Alle organisaties die met evenementen en wetenschappelijk onderzoek bezig zijn kunnen contact opnemen met de RMSG via rotterdammarathonstudygroup@golazo.com.

Ik wil graag wetenschappelijk onderzoek doen bij een van de hardloopevenementen van Golazo. Hoe meld ik mij aan?

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden gemaakt door leden van de RMSG en derden. Alle onderzoeksvoorstellen worden getoetst op haalbaarheid, toepasbaarheid en relevantie door de RMSG volgens een vaste beoordelingsstructuur. Aanvragen voor onderzoek worden ingediend bij de RMSG via rotterdammarathonstudygroup@golazo.com en bevatten het onderzoeksvoorstel volgens een vast format. Een of meerdere leden van de RSMG zullen in de functie van liaison deelnemen aan het onderzoek. Schriftelijke publicaties door derden mede namens deze leden gedaan worden. Zij zullen zich affiliëren met de RMSG.

Hoe word je benaderd voor wetenschappelijk onderzoek/ hoe kan ik mij aanmelden?

Deelnemers die zich inschrijven voor een loopevenement van Golazo, kunnen bij hun aanmelding aangeven of zij benaderd willen worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat is de Refereeravond?

Eenmaal per jaar in de week voorafgaand aan de Marathon van Rotterdam vindt de Refereeravond plaats. Het doel van deze avond is om sportmedische (preventie) voorlichting te geven aan alle (para)medische en Rode Kruis hulpverleners, de GHOR(Geneeskundige Hulporganisaties in de Regio) en ARR (Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond) wordt ook uitgenodigd. Alle vrijwilligers van het Medical Team ontvangen voorafgaand aan de Refereeravond van de RMSG schriftelijke informatie en instructie over de taken en werkwijze tijdens het evenement. De Rode Kruis hulpverleners krijgen daarnaast ook nog specifieke instructies vanuit hun eigen organisatie. Tijdens deze avond worden er ook presentaties gegeven over wetenschappelijke onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Specifieke informatie en instructies die voor de betreffende vrijwilliger relevant is worden ook behandeld tijdens de Refereeravond. 

Staat de RMSG ook op de Marathon Sport Expo?

De RMSG adviseert preventief lopers die deelnemen aan de NN Marathon Rotterdam. In de dagen voorafgaand aan de marathon is de RMSG aanwezig op de Expo. Het doel van de medische stand op de Expo is het geven van vrijblijvende medische adviezen aan de deelnemers van de marathon en andere afstanden inzake klachten en blessures van het bewegingsapparaat, trainings- en behandelingsadviezen kort voor de loop. Het betreft geen medische keuring , waaraan nadien rechten ontleend kunnen worden bij opgetreden klachten tijdens of na de race of het niet kunnen volbrengen van de loop, maar enkel een medisch of paramedisch advies. Als er sprake is van een recent doorgemaakte infectie of een overbelastingsblessure, kan er een advies gegeven worden over de belasting t. a. v. de race en eventueel het gebruik van preventieve maatregelen zoals taping of bracing als ondersteunende, preventieve maatregel. Ook kan er een richtlijn worden gegeven over kleding en voeding. Daarnaast kan er nog een advies gegeven worden over een mogelijk korte interventie voor de loop, zoals fysiotherapie of manuele therapie.

Hoe kan ik contact opnemen met de RMSG?

De RMSG is het beste te bereiken via e-mail. Stuur een e-mail naar rotterdammarathonstudygroup@golazo.com. Meld daarbij in het onderwerp waar je vraag over gaat. De RMSG zal de mail zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, beantwoorden.