Voorwaarden

Voorwaarden Super Marathon Masters

Super Marathon Masters (m/v) is een initiatief bedoeld voor lopers die de NN Marathon Rotterdam minimaal negen keer hebben voltooid. Zij kunnen zich bij hun 10e, en/of volgende deelname aanmelden voor dit selecte gezelschap atleten.

De Super Marathon Masters is een idee van de NN Marathon Rotterdam en staat los van de Atletiekunie. Iedere deelnemer die meent ervoor in aanmerking te komen, dient dit aan te geven in het inschrijfformulier. Na inschrijving dien je de relevante uitslagen of kopieën van oorkondes, tot acht weken voor aanvang, per e-mail of per post aan te leveren. Daarna beslist de organisatie of het verzoek wordt gehonoreerd. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder nadere toelichting kandidaten af te wijzen.

Deelnemers die de NN Marathon Rotterdam voor de 10e, 15e, 20e, 25e of 30e reglementair voltooien, krijgen een erespeld en een speciaal Super Marathon Masters loopshirt.

De Super Marathon Masters krijgen bovendien een erevermelding op de website van de NN Marathon Rotterdam. Voor die vermelding komen ook atleten in aanmerking die in het verleden deze marathon tien of meer keer hebben afgelegd maar nog niet toe zijn aan een volgende jubileumrace of zijn gestopt als marathonloper. Ook zij moeten dan wel de organisatie voorzien van de betreffende uitslagen of kopieën van oorkondes. Erespelden etc. worden niet met terugwerkende kracht uitgereikt.

Een Super Marathon Master krijgt bij zijn tiende en elke volgende deelname aan de NN Marathon Rotterdam een apart startnummer dat zijn bijzondere status aangeeft. Super Marathon Masters krijgen vanaf hun 20ste deelname aan de NN Marathon Rotterdam een gratis startnummer. Dit startnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na hun 25ste deelname ontvangen zij ook elk jaar twee gratis tribunekaarten.

Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de NN Marathon Rotterdam.