Goede doel


Hoe werkt het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds vergoed de contributie van de sportvereniging met een maximum van € 225,00 per kind per jaar. Dit geld gaat direct naar de sportvereniging. Jaarlijks creëert het Jeugdsportfonds alleen in Rotterdam al voor ruim 4500 kinderen een kans om te sporten.

De kracht van het Jeugdsportfonds zit in de eenvoud van het systeem: intermediairs kunnen een aanvraag voor een kind indienen en zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding van het kind en komen uit het onderwijs, schuldhulpverlening, jeugdzorg en gezondheidszorg. Willen ouders/verzorgers een bijdrage voor hun kind aanvragen dan moeten ze eerst op zoek naar een intermediair die de aanvraag voor hun regelt.

NN Future Matters

Future Matters is het maatschappelijke programma van NN. De focus ligt op het ontwikkelen van relevante vaardigheden om jongeren zelfredzamer te maken, het creëren van kansen en het ondersteunen van gezinnen waarvan de kinderen in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien. 

De samenwerking met Jeugdsportfonds sluit naadloos aan bij Future Matters. Sport verbindt en helpt bij het ontwikkelen van relevante vaardigheden en maakt daarmee kansen mogelijk. NN wil kinderen graag aan het sporten helpen en zo de doelstelling van Jeugdsportfonds “alle kinderen moeten kunnen sporten” dichterbij brengen.