TBI Business Runs


TBI Business Estafette Marathon

Deelnemerspakket

In de week voorafgaand aan het evenement worden alle Business pakketten per post verstuurd naar het bij inschrijven opgegeven postadres. Hierin vind je:

4 startnummers (4 gelijke nummers);
De startnummers moeten op de borst worden bevestigd en mogen niet gevouwen worden gedragen. Het startnummer is aan de binnenkant voorzien van een kader waarin algemene en medische gegevens kunnen worden vermeld. Deze startnummers hebben geen Bib-Tag.
Let op! Voor zijn of haar veiligheid dient iedere loper de medische gegevens volledig in te vullen

1 startnummerband met exchange startnummer - wisselitem
Je ontvangt een startnummerband, aan deze startnummerband bevestig je het EXCHANGE startnummer. Aan dit startnummer is een Bib-Tag bevestigd. Deze band inclusief startnummer is het wisselitem. Hierdoor heeft elke loper een tijd in de uitslag.

Let op! Wisselen en finishen met de startnummerband inclusief EXCHANGE startnummer is verplicht. De startnummerband dient duidelijk zichtbaar te worden gedragen, zonder startnummerband met EXCHANGE startnummer kom je niet in de uitslag. De opgegeven groepsnaam staat achterop het EXCHANGE startnummer.

Wanneer je meer teams hebt aangemeld kun je aan de teamnaam op de achterkant van het startnummer zien welke startnummers bij welk team behoren.

Veiligheidsspelden;
Voor de bevestiging van het startnummer.

Functioneel hardloopshirt
Alle deelnemers aan de TBI Business Runs ontvangen een functioneel New Balance loopshirt. 

Eventueel bestelde tickets voor de Business Runs Lounge worden ook meegestuurd.

Finish & medailles

Na de finish wordt de laatste loper aan het begin van het verzorgingsgebied opgevangen door medewerkers die, na inlevering van de startnummerband, 4 medailles (voor het hele team) overhandigen.

Kleding

Er is voor de deelnemers aan de TBI Business Runs geen speciale kleedgelegenheid. Tenzij er een Business Run Lounge arrangement vooraf is besteld. Dan kun je met het team terecht in het Hilton Hotel in Rotterdam. 

De deelnemers worden geadviseerd in loopkleding aan de start te komen. Maak met je ploeggenoot een afspraak over het meenemen van de kleding. Er is geen omkleedmogelijkheid bij het wisselpunt.

Let op: een deelnemer komt niet meer terug op zijn of haar startplaats, dus spreek met een teamgenoot goed af dat hij/zij jouw spullen mee neemt! Wij adviseren daarom ook om af te spreken dat loper 2 de kleding en evt. wat te drinken/eten mee neemt van deelnemer 1, zodat deelnemer 1 direct (warme) kleding aan kan trekken. Deelnemers 3 voor 2 etc. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van achtergelaten kleding en eigendommen aan de start en bij de wisselpunten.

Medische verzorging

Op diverse punten op het marathonparcours zijn medische verzorgingsposten. Heb je hulp nodig of kun je onverhoopt niet meer verder? Loop dan in een rustig tempo door naar de eerstvolgende verzorgings- of sponspost. Hier word je door medewerkers van het Rode Kruis op de EHBO opgevangen. Alleen in echte noodgevallen kun je langs het parcours worden opgehaald, maar tracht altijd zelf een hulppost te bereiken om je eventueel terug te laten brengen naar de Coolsingel.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor het snelste team vindt om 14.30 uur plaats op het podium in de Business Run Lounge (Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam). Het team (bedrijf) is hierbij zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid. Deze prijsuitreiking is uiteraard toegankelijk voor het winnende team indien dit niet voor het Business Lounge arrangement in Hilton heeft gekozen.

Reglement
 • De 1e lopers dienen de aanwijzingen bij de start op te volgen.
 • Deelnemers 2, 3 of 4 beginnen de loop in de wisselzone.
 • Het wisselen (overgeven van de startnummerband) dient te geschieden in de wisselzone.
 • Wachtende lopers moeten zich in de wisselzones zo opstellen dat zij andere marathondeelnemers een onbelemmerde doorgang verlenen. Lopende deelnemers wordt verzocht niet abrupt stil te staan bij het wisselen. Tevens ook weer rustig invoegen op het marathonparcours.
 • Lopers dienen aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Er dient met de startnummerband te worden gefinisht.
Start

De start van de TBI Business Estafette Marathon is om 10.00 uur op de Schiedamsedijk. De eerste loper van ieder team zal hier vandaan starten.

Tijdregistratie

De tijdregistratie van alle looponderdelen vindt plaats met behulp van de MyLaps BibTag. Deze chip zorgt voor een nauwkeurige tijdregistratie. Wij hanteren een tweetal eisen met betrekking tot het gebruik van deze chip. De chip is op de achterzijde van het startnummer aangebracht en mag niet worden verwijderd of afgeplakt. Tevens mag er geen kleding over het startnummer en de chip gedragen worden. Het startnummer en de chip mag je na afloop als aandenken bewaren. De chip is niet herbruikbaar bij andere evenementen. Lopen met een eigen chip is niet mogelijk. Alle kilometerpunten worden aangegeven aan de zijkant van de weg. Voor een juiste tijdsregistratie moet je alle controlematten op het parcours en ook de matten na de finish passeren. Alle tijden worden vastgesteld op netto waarnemingen!

Voor de estafette marathonlopers is de startnummerband met daaraan het exchange startnummer leidend voor de tijdregistratie.

Toiletten

Toiletten vind je bij de start (ook in de startvakken), elke 2,5 km langs het parcours en bij de wisselpunten.

Verzorging

Tijdens de NN Marathon Rotterdam vind je op elke 5 km een verzorgingspost. Deze post is duidelijk herkenbaar en bestaat uit meerdere kramen. Elke verzorgingspost langs het parcours is voorzien van water en AA Drink Iso-Lemon. Na de finish wordt tevens thee aangeboden. Om maag -en darmklachten te voorkomen, wordt er op de verzorgingsposten onderweg geen fruit aangereikt. Na de finish worden er bananen uitgedeeld. Water wordt aangeboden door middel van het unieke drinksysteem Smart Drinking. Ga niet abrupt stilstaan bij een verzorgingspost.

Vragen

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen via het contactformulier tot en met woensdag 1 april 2020 of kom naar de Marathon Sport Expo, locatie Postillion - World Trade Center (Beursplein 37) op de volgende dagen:

Vrijdag 3 april van 10:00 uur tot 20:00 uur
Zaterdag 4 april van 10:00 uur tot 20:00 uur
Zondag 5 april van 07:00 uur tot 10:00 uur

Wisselitem

Er wordt gelopen met een startnummerband. Aan deze startnummerband bevestig je het exchange startnummer, waaraan een Bib-Tag is bevestigd. Deze band inclusief startnummer is het wisselitem. Hierdoor heeft elke loper een tijd in de uitslag. Wisselen en finishen met de startnummerband inclusief exchange startnummer is verplicht anders kom je niet in de uitslag.

Wisselpunten en pendelbussen

Wisselpunt 1: Pascalweg (9 km)
Wisselpunt 2: Dorpsweg (21 km)
Wisselpunt 3: Mariniersweg (29,5 km)
Finish: Coolsingel

De deelnemers lopen aldus resp. 9 km – 12 km – 8,5 km – 12,5 km. De wisselpunten zijn herkenbaar aan de grote borden in de wisselzone met opschrift “wisselpunt” 1, 2 of 3. De wisselpuntvakken bevinden zich parallel aan het marathonparcours. Voor het wisselpunt worden de lopers van het parcours afgeleid en na het wisselpunt komt men weer op het marathonparcours. Houd je aan de instructies van de medewerkers van de organisatie op de wisselpunten. Spreek van te voren een plek af in de wisselzone voor een snelle wissel.

LOPER 1 – START SCHIEDAMSEDIJK
De start van de NN Marathon Rotterdam vindt plaats op de Schiedamsedijk (ter hoogte van Mainport hotel) om 10:00 uur. De 1e loper is ingedeeld in een startwave op basis van de bij inschrijving opgegeven verwachte eindtijd van het team. Op het startnummer staat een cijfer dat overeenkomt met de wave waarin de loper moet starten. Er wordt in 5 waves gestart en deze startwaves volgen elkaar kort op. De startwave-vakken (1, 2, 3, 4 en 5) zijn duidelijk aangegeven met grote gele borden.

LOPERS 2 EN VERTREK NAAR WISSELPUNTEN PER BUS
Loper 2 vertrek en 3 vertrekken met de bus vanaf het Pompenburg naar het wisselpunt;

Vertrek bussen naar wisselpunt 1 (10 km) Pascalweg ± 09:15 uur
Vertrek bussen naar wisselpunt 2 (halve marathon) Dorpsweg ± 09:50 uur

De bussen staan opgesteld bij bushalte Pompenburg, (vlak bij de gele brug) nabij het Hofplein. Medewerkers van de organisatie zullen assistentie verlenen. De bussen zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers, dus niet voor begeleiders. Toegang wordt verleend op vertoon van het BEM startnummer.

LET OP: De lopers voor de BDM stappen ook in de bus voor wisselpunt 2. Zorg dat je tijdig bij de juiste bus bent! Op de bussen is duidelijk vermeld naar welk wisselpunt zij vertrekken.

LOPER 4 – WISSELPUNT 3 MARINIERSWEG
Er worden geen bussen ingezet naar het 3e wisselpunt. Dit wisselpunt bevindt zich op loopafstand van de finishlocatie.

DIENSTREGELING TERUG NAAR POMPENBURG
In de nabijheid van wisselpunten 1 en 2 staan de bussen opgesteld die deelnemers terugbrengen naar de Pompenburg.

Bussen vanaf wisselpunt 1 naar Pompenburg ± 11:30 uur
Bussen vanaf wisselpunt 2 naar Pompenburg ± 12:50 uur
Bovenstaande vertrektijd is onder voorbehoud. Indien alle deelnemers zich in de bussen gemeld hebben of als een bus vol is, kan het voorkomen dat de bus eerder vertrekt. De medewerker van de organisatie bepaalt wanneer de bus vertrekt. Ook de bus terug naar de Pompenburg is alleen bestemd voor deelnemers.

Bekijk hier de plattegrond voor de looproute naar de bussen.

TBI Business Duo Marathon

Deelnemerspakket

In de week voorafgaand aan het evenement worden alle Business pakketten per post verstuurd naar het bij inschrijven opgegeven postadres. Hierin vind je:

2 startnummers (2 gelijke nummers)
De startnummers moeten op de borst worden bevestigd en mogen niet gevouwen worden gedragen. Het startnummer is aan de binnenkant voorzien van een kader waarin algemene en medische gegevens kunnen worden vermeld. Deze startnummers hebben geen Bib-Tag.

Let op! Voor zijn of haar veiligheid dient iedere loper de medische gegevens volledig in te vullen.

1 startnummerband met exchange startnummer - wisselitem
Je ontvangt een startnummerband, aan deze startnummerband bevestig je het EXCHANGE startnummer. Aan dit startnummer is een Bib-Tag bevestigd. Deze band inclusief startnummer is het wisselitem. Hierdoor heeft elke loper een tijd in de uitslag.

Let op! Wisselen en finishen met de startnummerband inclusief EXCHANGE startnummer is verplicht. De startnummerband dient duidelijk zichtbaar te worden gedragen. Zonder startnummerband met EXCHANGE nummer wordt je niet in de uitslag opgenomen. De opgegeven teamnaam staat achterop het EXCHANGE startnummer.

Wanneer je meer teams hebt aangemeld kun je aan de teamnaam op de achterkant van het startnummer zien welke startnummers bij welk team behoren.

Veiligheidsspelden;
Voor de bevestiging van het startnummer.

Functioneel hardloopshirt
Alle deelnemers aan de TBI Business Runs ontvangen een functioneel New Balance loopshirt. 

Eventueel bestelde tickets voor de Business Runs Lounge worden ook meegestuurd.

Finish & medailles

Na de finish wordt de laatste loper aan het begin van het verzorgingsgebied opgevangen door medewerkers die, na inlevering van de startnummerband, 2 medailles (voor het hele team) overhandigen.

Kleding

Er is voor de deelnemers aan de TBI Business Runs geen speciale kleedgelegenheid. Tenzij er een Business Run Lounge arrangement vooraf is besteld. Dan kun je met het team terecht in het Hilton Hotel in Rotterdam. 

De deelnemers worden geadviseerd in loopkleding aan de start te komen. Maak met je ploeggenoot een afspraak over het meenemen van de kleding. Er is geen omkleedmogelijkheid bij het wisselpunt.

Let op: een deelnemer komt niet meer terug op zijn of haar startplaats, dus spreek met een teamgenoot goed af dat hij/zij jouw spullen mee neemt! Wij adviseren daarom ook om af te spreken dat loper 2 de kleding en evt. wat te drinken/eten mee neemt van deelnemer 1, zodat deelnemer 1 direct (warme) kleding aan kan trekken. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van achtergelaten kleding en eigendommen aan de start en bij de wisselpunten.

Medische verzorging

Op diverse punten op het marathonparcours zijn medische verzorgingsposten. Heb je hulp nodig of kun je onverhoopt niet meer verder? Loop dan in een rustig tempo door naar de eerstvolgende verzorgings- of sponspost. Hier word je door medewerkers van het Rode Kruis of de EHBO opgevangen. Alleen in echte noodgevallen kun je langs het parcours worden opgehaald, maar tracht altijd zelf een hulppost te bereiken om je eventueel terug te laten brengen naar de Coolsingel.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor het snelste team vindt om 14.30 uur plaats op het podium in de Business Run Lounge (Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam). Het team (bedrijf) is hierbij zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid. Deze prijsuitreiking is uiteraard toegankelijk voor het winnende team, ook indien niet voor het Business Lounge arrangement in het Hilton hotel is gekozen.

Reglement
 • De 1e lopers dienen de aanwijzingen bij de start op te volgen.
 • Deelnemers 2 beginnen de loop in de wisselzone.
 • Het wisselen (het overgeven van de startnummerband) dient te geschieden in de wisselzone.
 • Wachtende lopers moeten zich in de wisselzones zo opstellen dat zij andere marathondeelnemers een onbelemmerde doorgang verlenen. Lopende deelnemers wordt verzocht niet abrupt stil te staan bij het wisselen. Tevens ook weer rustig invoegen op het marathonparcours.
 • Lopers dienen aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Er dient met de startnummerband te worden gefinisht.
Start

De start van de TBI Business Duo Marathon is om 10.00 uur op de Schiedamsedijk. De eerste loper van ieder team zal hier vandaan starten. Om de doorstroom bij de start te bevorderen wordt de eerste loper van het team in een startvak ingedeeld op basis van de verwachte team eindtijd.

Tijdregistratie

De tijdregistratie van alle looponderdelen vindt plaats met behulp van de MyLaps BibTag. Deze chip zorgt voor een nauwkeurige tijdregistratie. Wij hanteren een tweetal eisen met betrekking tot het gebruik van deze chip. De chip is op de achterzijde van het startnummer aangebracht en mag niet worden verwijderd of afgeplakt. Tevens mag er geen kleding over het startnummer en de chip gedragen worden. Het startnummer en de chip mag je na afloop als aandenken bewaren. De chip is niet herbruikbaar bij andere evenementen. Lopen met een eigen chip is niet mogelijk. Alle kilometerpunten worden aangegeven aan de zijkant van de weg. Voor een juiste tijdsregistratie moet je alle controlematten op het parcours en ook de matten na de finish passeren. Alle tijden worden vastgesteld op netto waarnemingen!

Voor de duo marathonlopers is de startnummerband met daaraan het exchange startnummer leidend voor de tijdregistratie.

Toiletten

Toiletten vind je bij de start (ook in de startvakken), elke 2,5 km langs het parcours en bij de wisselpunten.

Verzorging

Tijdens de NN Marathon Rotterdam vind je op elke 5 km een verzorgingspost. Deze post is duidelijk herkenbaar en bestaat uit meerdere kramen. Elke verzorgingspost langs het parcours is voorzien van water en AA Drink Iso-Lemon. Na de finish wordt tevens thee aangeboden. Om maag -en darmklachten te voorkomen, wordt er op de verzorgingsposten onderweg geen fruit aangereikt. Na de finish worden er bananen uitgedeeld. Water wordt aangeboden door middel van het unieke drinksysteem Smart Drinking. Ga niet abrupt stilstaan bij een verzorgingspost.

Vragen

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen via het contactformulier tot en met woensdag 1 april 2020 of kom naar de Marathon Sport Expo, locatie Postillion - World Trade Center (Beursplein 37) op de volgende dagen:

Vrijdag 3 april van 10:00 uur tot 20:00 uur
Zaterdag 4 april van 10:00 uur tot 20:00 uur
Zondag 5 april van 07:00 uur tot 10:00 uur

Wisselitem

Er wordt gelopen met een startnummerband. Aan deze startnummerband bevestig je het exchange startnummer, waaraan een Bib-Tag is bevestigd. Deze band inclusief startnummer is het wisselitem. Hierdoor heeft elke loper een tijd in de uitslag. Wisselen en finishen met de startnummerband inclusief exchange startnummer is verplicht anders kom je niet in de uitslag.

Wisselpunten en pendelbussen

LOPER 1 – START SCHIEDAMSEDIJK
De start van de NN Marathon Rotterdam vindt plaats op de Schiedamsedijk (ter hoogte van Mainport hotel) om 10:00 uur. De 1e loper is ingedeeld in een startwave op basis van de bij inschrijving opgegeven verwachte eindtijd van het team. Op het startnummer staat een cijfer dat overeenkomt met de wave waarin de loper moet starten. Er wordt in 5 waves gestart en deze startwaves volgen elkaar kort op. De startwave-vakken (1, 2, 3, 4 en 5) zijn duidelijk aangegeven met grote gele borden.

LOPER 2 – VERTREK NAAR WISSELPUNT - DORPSWEG
Loper 2 vertrekt om ± 09:50 uur met de bus vanaf het Pompenburg naar het wisselpunt op de Dorpsweg. De bussen staan opgesteld bij bushalte Pompenburg, (vlak bij de gele brug) nabij het Hofplein. Medewerkers van de organisatie zullen assistentie verlenen. De bussen zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers, dus niet voor begeleiders. Toegang wordt verleend op vertoon van het BDM startnummer.

LET OP! De bussen voor de Business Estafette Marathon vertrekken ook vanaf dit punt. Zorg dat je tijdig bij de juiste bus bent! Op de bussen is duidelijk vermeld naar welk wisselpunt zij vertrekken.

WISSELPUNT – 21 km
De deelnemers lopen ieder een halve marathon (21 km). Het wisselpunt is herkenbaar aan de grote borden in de wisselzone met opschrift “wisselpunt 2”. De wisselpuntvakken bevinden zich parallel aan het marathonparcours. Voor het wisselpunt worden de lopers van het parcours afgeleid en na het wisselpunt komt men weer op het marathonparcours. Houd je aan de instructies van de medewerkers van de organisatie op de wisselpunten. Spreek van tevoren een plek af in de wisselzone voor een snelle wissel.

DIENSTREGELING TERUG NAAR POMPENBURG
In de nabijheid van het wisselpunt staan de bussen opgesteld die deelnemers terugbrengen naar de Pompenburg. Vertrek bussen van het wisselpunt naar Pompenburg: ca. 12:50 uur.

Bovenstaande vertrektijd is onder voorbehoud. Indien alle deelnemers zich in de bussen gemeld hebben of als een bus vol is, kan het voorkomen dat de bus eerder vertrekt. De medewerker van de organisatie bepaalt wanneer de bus vertrekt. Ook de bus terug naar de Pompenburg is alleen bestemd voor deelnemers.

Bekijk hier de plattegrond voor de looproute naar de bussen.