Ga terug

Startnummers overschrijven op een andere naam

27 maart 2017

Het is mogelijk om een startnummer over te schrijven op een andere naam via het overschrijvingsformulier. Met dit formulier kan men een reeds toegekend startnummer voor de NN Marathon Rotterdam, de 1/4 Marathon Rotterdam of de AD City Run Rotterdam (laten) overschrijven. Het toegekende startnummer vind je op het startbewijs dat de oorspronkelijke deelnemer wellicht reeds heeft ontvangen of is opvraagbaar via info@marathonrotterdam.nl o.v.v. 'overschrijving+de afstand'.

Let op:

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer de instructies van het overschrijvingsformulier niet nageleefd worden. In tegenstelling tot wat bij punt 1 en punt 2 van het formulier staat vermeld, krijgt de nieuwe deelnemer in alle gevallen zijn (nieuwe, persoonlijke) startbewijs uiterlijk in de laatste week voorafgaand aan het evenement per e-mail toegestuurd.

Overschrijvingsformulieren:

NN AA Drink AD New Balance Sky Radio