Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen en laat ze sporten bij een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen hun sportdroom waarmaken. Geen kind zou stil hoeven te staan, daarom betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en eventuele sportattributen, voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven. Zo brengen wij kinderen letterlijk in beweging. 

Jeugdsportfonds logo vierkant

 

Achtergrond

In Nederland leven 1 op de 9 kinderen in armoede. Alleen al in Rotterdam leven er 20.000 kinderen onder de armoedegrens. Meer dan 15.500 van deze kinderen doen niet aan sport en hun leven staat vaak letterlijk stil omdat ze nergens aan mee kunnen doen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds

Om de kinderen te kunnen laten sporten is een bedrag nodig van € 250,- per kind per jaar. Dit geld gaat direct naar de sportvereniging en de sportwinkel. Jaarlijks creëert het Jeugdsportfonds alleen in Rotterdam al voor ruim 4500 kinderen een kans om te sporten.

De kracht van het Jeugdsportfonds zit in de eenvoud van het systeem: intermediairs kunnen een aanvraag voor een kind indienen en zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding van het kind en komen uit het onderwijs, schuldhulpverlening, jeugdzorg en gezondheidszorg. Willen ouders/verzorgers een bijdrage voor hun kind aanvragen dan moeten ze eerst op zoek naar een intermediair die de aanvraag voor hun regelt.

NN Future Matters

Future Matters is het maatschappelijke programma van NN. De focus ligt op het ontwikkelen van relevante vaardigheden om jongeren zelfredzamer te maken, het creëren van kansen en het ondersteunen van gezinnen waarvan de kinderen in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien. 

De samenwerking met Jeugdsportfonds sluit naadloos aan bij Future Matters. Sport verbindt en helpt bij het ontwikkelen van relevante vaardigheden en maakt daarmee kansen mogelijk. NN wil kinderen graag aan het sporten helpen en zo de doelstelling van Jeugdsportfonds “alle kinderen moeten kunnen sporten” dichterbij brengen.

NN AA Drink AD New Balance Sky Radio